ВИНОДЕЛЬНЯ В БЯЛЕ

Винарната в град Бяла е най-голямата антична винарна, открита не само в България, но  и на Балканския полуостров. Намира се на територията на късноантична крепост на нос «Св. Атанас». Това е и една от най-интересните структури, която може да се види на територията на крепостта. Освен тази винарна, която е най-голямата, на територията на този забележителен обект, са открити още 3 винарни, които са по-малки по размер.

Голямата античната винарна представлява складов и производствен комплекс. В миналото той се е състоял от една основна и няколко на брой спомагателни постройки. На територията на обекта са открити доста редки и интересни структури. Тук може да се види антична преса за производство на вино, много на брой делви или като са ги наричали питоси. Тези делви представляват големи съдове, които в миналото са били използвани за съхраняване на всякакви хранителни продукти и течности.

Винарната в град Бяла е едно доказателство за това, че отглеждането на лозя и производството на вино е било един от основните отрасли през античността. Най-ранните следи за живот на нос «Св. Атанас» са от около 6 век преди Христа, като се смята, че основното население е било предимно тракийско.

Освен винарната, на територията на късноантичната крепост на нос «Св. Атанас» могат да се видят древна базилика, древна баня, антични керамични съдове, пещи и много други ценни находки.

Късноантичната крепост и винарната в град Бяла са отворени за посетители всеки ден от 10:00 до 20:00 часа.

You may also like